Profiel leider en coach bij HZM ’22

Wat is de rol van een coach en een leider?

Een team heeft een leider en een coach. Een coach traint meestal het team en begeleidt op zaterdag de wedstrijden. Dit houdt in dat een coach de spelpositie bepaalt, de wissels en lekker aanmoedigt. Indien de trainer niet de wedstrijden kan coachen, wordt er voor de zaterdag beroep gedaan op een ouder. Het team heeft het meeste baat bij één coach, maar in de praktijk wordt deze rol vaak over meerdere ouders verdeeld.

Een leider verzorgt de administratieve zaken; het regelen van invalspelers uit andere teams, het aanmelden van een team voor de wedstrijd, het uitdelen van kleding, het halen van limonade voor de tegenstander én het eigen team bij alle thuiswedstrijden. Vaak zie je dat de taken zoals aanmelden van een team en het verzorgen voor limonade onderling wordt verdeeld. We doen dit dus met elkaar.

Verplaatsen wedstrijden

Lukt het echt niet om genoeg spelers bij elkaar te krijgen voor een wedstrijd dan mag de leider de wedstrijd verplaatsen. Voordat de leider de verplaatsing aanvraagt worden er eerst andere teams benaderd om invallers te leveren. De regel binnen de club is dat spelers uitgeleend worden aan andere teams!

De aanvraag tot verplaatsing dient tijdig ingediend te worden bij het wedstrijdsecretariaat of sectorleider (dinsdag uiterlijk 12.00 ligt de deadline). Indien de tegenpartij niet akkoord gaat met de verplaatsing, wordt de wedstrijd gewoon gespeeld!

Wedstrijdzaken app uit voetbal.nl

De leider of coach dient de wedstrijdzakenapp te downloaden op zijn/haar mobiel. Via deze app kan je de spelers aanvinken die meedoen aan de wedstrijd. Ook kunnen invalspelers op het digitale formulier toegevoegd worden.

Wedstrijdsecretariaat of sectorleider

Het wedstrijdsecretariaat bij s.v. Huizen of de sectorleider bij HSV De Zuidvogels zijn aanspreekpunt om al deze zaken te regelen. Je staat er als leider daarom zeker niet alleen voor hoor! Het wedstrijdsecretariaat is bereikbaar via e-mail wedstrijdsecretaris@svhuizen.nl of mobiele nummer: 06-40829632, de sectorleider bij HSV De Zuidvogels is bereikbaar via e-mail meiden@hsvdezuidvogels.nl. Schroom niet om hulp te vragen, daar zijn voor en zij helpen graag.

Kampioen

Wordt jouw team kampioen aan het einde van één van de speelrondes, dan is dit zeker een reden om dit te vieren! Vaak zien wij dat ouders zelf medailles en/of bekers regelen en wellicht een taart en/of kinderchampagne. Als team zijnde ben je hier geheel vrij in. Vanuit het bestuur van HZM’22 mag het team één keer per jaar medailles aanvragen en een gratis patatje en wat te drinken nuttigen in één van de kantines van de moederverenigingen. Hiervoor kan de leider contact opnemen met de secretaris via info@hzm22.nl

VOG

Wordt je leider of coach van een team vragen wij jou om jezelf aan te melden bij één van de moederverenigingen als “niet spelend lid”. Je kan dan invullen dat je leider, trainer of coach wordt. Het lidmaatschap is nodig voor het aanvragen van een VOG verklaring welke je overhandigt aan het bestuur van HZM’22. Dit is enkel een administratieve handeling.

Tot slot, een wedstrijd dient altijd gespeeld te worden! Bij te late afzeggingen krijgen wij als club zijnde een boete en wordt de wedstrijd alsnog ingepland. De boetes beginnen bij €35,- als het team niet op komt dagen of te laat afzegt en kunnen oplopen tot € 150,-.